Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Stofbox

§1 ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en/of diensten en/of overige gesloten overeenkomsten van Stofbox met afnemers van deze producten en/of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met Stofbox is aangegaan.
2. Stofbox is gevestigd in Groningen, Nederland. Het adres is Papiermolenlaan 3-13.
3. Door een bestelling te doen via de website, via e-mail of op andere wijze gaat u een overeenkomst aan met Stofbox en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
4. Stofbox heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
5. Alle goederen blijven eigendom van Stofbox tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

§2 BESTELLING, BEZORGING, BEZORGKOSTEN EN LEVERING

1. Bestellingen kunnen alleen via de webshop worden geplaatst.
2. Stofbox hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De aangegeven prijs van de aangeboden waren bevat alle belastingen en andere prijsbestanddelen, met uitzondering van de lever- en verzendkosten die nog optreden. Wij berekenen de verzendkosten als vast bedrag met Euro 3,90, voor de verzending binnen Nederland.
4. De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. Stofbox besteedt de verzendingen uit aan PostNL.
5. Onze gegevens voor artikelen en prijzen op de website en in onze online shop zijn niet bindend. Het koopcontract komt tot stand als wij de levering van de artikelen bevestigen.
De bevestiging van de binnengekomen bestelling is nog geen acceptatie van onze kant. Typ- en rekenfouten geven ons het recht tot annulering. Wij kunnen tevens van een bestelling afzien als het bestelde product niet meer leverbaar is. De koopprijs die al betaald is, wordt in dat geval direct terugbetaald.

§3 BETALING

Betalingen kunnen worden gedaan m.b.v. i-Deal en worden verwerkt door Nocks BV.

§4 TERUGGAVE

1. U heeft de mogelijkheid om producten binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden aan Stofbox terug te sturen. De verpakking dient onaangebroken te zijn.
Let op: Dit geldt echter niet voor de bouwpakketten en stoffen, gezien deze producten op bestelling afgeknipt en gedrukt worden.
2. Om u de kans te geven de kwaliteit van de stoffen van te voren te beoordelen, kunt u om een stofmonster vragen.

Retourneer de bestelling naar het volgende adres:
Stofbox
Papiermolenlaan 3-13
9721 GR, Groningen

Retouren die niet voldoende gefrankeerd zijn, worden door ons niet in ontvangst genomen.

De retourkosten die hierbij ontstaan, worden als het een terechte klacht is door ons vergoed (maar alleen de goedkoopste zendwijze).  Voor de teruggestuurde artikelen wordt vanzelfsprekend bij vooruitbetaling het volledige bedrag vergoed. Een alternatief voor de terugbetaling van het bedrag is de mogelijkheid om een tegoedbon te krijgen ter hoogte van het terug te betalen bedrag. Verzendkosten worden in principe niet terugbetaald. Wij behouden ons het recht voor in het geval van een terugname, 20% van de waarde van het product in te houden.

§5 WAARBORG

De waarborg voor de artikelen wordt volgens de wetvoorschriften ingehouden, waarbij de duur van de waarborgplicht twee jaar is, gerekend vanaf de verzending.

§6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Let erop dat wij voor kleurafwijkingen tussen de foto´s op internet en de geleverde stoffen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wij wijzen er in dit verband uitdrukkelijk op dat er altijd monsters besteld kunnen worden. Kleur- en structuurafwijkingen tussen het geleverde monster en de geleverde waren of tussen aparte leveringen zijn niet te voorkomen en daarom ook geen gegronde reden voor een klacht.

§7 REGISTRATIE

De klant moet om zich aan te kunnen melden bij Stofbox onze algemene voorwaarden accepteren en bevestigen.
Alleen dan laat ons systeem uw aanmelding toe en kunt u ook bestellingen opgeven.

§8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD GERECHTSHOF

Het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

§9 EIGENDOMSRECHT

De bezorgde artikelen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van alle vorderingen op de klant is gedaan.

§10 PRIVACY

Uw persoongegevens worden uitsluitend voor de verwerking van bestellingen gebruikt. De gegevens worden, behalve aan Stofbox, niet aan derden beschikbaar gesteld.